Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen er en selvstendig stiftelse, med formål å drive alders- og sykehjem, i tråd med Metodistkirken i Norge sitt verdigrunnlag og innenfor norsk lovgivning. Vi har drifts- og husleieavtale med Bergen kommune, som disponerer plassene hos oss. Vår visjon er: Aktiv og nyskapende. Vårt hovedmål er å

Skape det gode liv for våre beboere,     ut fra det diakonale perspektiv

Som institusjon er vi opptatt av, at etisk refleksjon skal prege våre tjenester, i møte med beboere, pårørende, leverandører og ansatte.