Besøk til beboere 4.1.-18.1.

5 Jan 2021

Besøk til beboere 4.1.-18.1.

NYE BESØKSREGLER

Det er i går (mandag 4.1.) sendt ut e-post til pårørende på vår mailliste om nye besøksregler som er innført 4. januar og gjelder til og med 18. januar. Vi følger Bergen Kommune sine besøksrestriksjoner.

https://www.bergen.kommune.no/.../nye-regler-for-besok-pa...

- Beboere kan få inntil ett besøk per uke.

- Det kan kun komme to faste besøkende om gangen.

- Besøk gjennomføres på beboerrom, evt utendørs.

- Besøkstidene er som før man-fre 11-15 og 16.30-19, søn-lør 11-13.30.

‼️Merk at vi tar IKKE imot besøk onsdag og torsdag 6. og 7. januar pga vaksinering‼️

 

Smittevernregler

Besøkende bør holde 1 meters avstand og bruke munnbind.

Pårørende fra områder med høyt smittepress oppfordres til å teste seg to dager før de skal på besøk på sykehjemmet. Det er viktig at alle følger smittevernreglene selv om de har testet negativt.

 

Permisjon

En anbefaler ikke permisjoner ut fra sykehjemmet. Dersom beboere likevel reiser på permisjon, må en vurdere karantene og testing ved tilbakekomst.

 

Gaver

Pasienter og beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er da viktig å følge generelle råd for håndhygiene for å forebygge indirekte kontaktsmitte.