Besøk til beboere f.o.m. 20.1.21

19 Jan 2021

Besøk til beboere f.o.m. 20.1.21

Bergen Kommune har besluttet å åpne opp for ytterligere besøk på sykehjemmene. 

Nye besøksregler er innført fra 20.1.21: 

  • Beboere og pasienter kan få to besøk per uke.
  • Det kan kun komme to besøkende om gangen, inntil 4 besøkende totalt på 1 uke.
  • Besøk gjennomføres utendørs eller på beboerrom. 
  • Tidspunkt for besøk må være innenfor besøkstiden: man-fre 11-15 og 16.30-19, lør-søn 11-13.30.  

Smittevernregler

  • Besøkende bør holde 1 meters avstand og bruke munnbind.
  • Pårørende fra områder med høyt smittepress oppfordres til å teste seg to dager før de skal på besøk på sykehjemmet.  Det er viktig at alle følger smittevernreglene selv om de har testet negativt.

Permisjon

 En anbefaler ikke permisjoner ut fra sykehjemmet. Dersom beboere likevel reiser på permisjon, må en vurdere karantene og testing ved tilbakekomst.

Gaver

Pasienter og beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er da viktig å følge generelle råd for håndhygiene for å forebygge indirekte kontaktsmitte.

 

Les mer på Bergen Kommune sine sider https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/kommunens-tjenester/helse-og-omsorg/nye-regler-for-besok-pa-sykehjem