Besøk til beboere 25.2.21

27 Feb 2021

Besøk til beboere 25.2.21

Kjære besøkende

De fleste sykehjemsbeboerne på Metodisthjemmet er nå vaksinert, og det er i liten grad fare for større utbrudd med store konsekvenser blant beboerne. Det er imidlertid viktig at alle fortsatt følger besøksreglene. Noen få beboere er uvaksinerte og vaksinering av ansatte vil ta tid.

Gjeldene besøksregler:

1. Besøk til beboere som ikke er vaksinert:

• Det er ingen begrensning på antall besøk eller antall besøkende. Besøk bør gjennomføres i besøkstiden.

• Besøk skal loggføres

• Besøkende skal bruke munnbind i fellesareal, og ikke oppholde seg unødig i fellesareal

• Besøkende bør holde 1 meters avstand og bruke munnbind hos beboere som ikke er fullvaksinert.

• Maks 2 besøkende dersom besøk gjennomføres på beboerrom (pga størrelsen på rommet).

• Med fullvaksinert menes det at det må gå minimum 1 uke etter siste dose.

• Uvaksinerte beboere bør fortrinnsvis vente med fysisk kontakt med besøkende til de er fullvaksinert.

• Med mindre beboer motsetter seg at informasjonen blir delt, kan besøkende få opplysninger om at beboer ikke er fullvaksinert og få opplysninger om å holde avstand og bruke munnbind.

2. Besøk til fullvaksinerte beboere

• Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, men ved uvaksinerte besøkende gjelder dette bare et begrenset antall.

• Besøk skal loggføres.

• Besøkende skal bruke munnbind i fellesareal, og ikke oppholde seg unødig i fellesareal

• Det er ingen begrensning på antall besøk eller antall besøkende. Besøk bør gjennomføres i besøkstiden.

• Det bør ikke være mer enn 2 besøkende, dersom besøk gjennomføres på beboerrom (pga størrelsen på rommet og for å unngå trengsel i fellesareal)

• Ved bursdag eller lignende vil vi kunne legge til rette for at en kan ha en mindre markering

• Beboere som er fullvaksinert kan dra på permisjon

Besøkende skal ikke komme på sykehjemmet:

• Dersom en er syk eller har symptomer på Covid-19

• Besøkende fra utlandet må i 10 dagers karantene før de kan komme på besøk.

• Besøkende fra kommuner med tiltaksnivå A (svært høyt tiltaksnivå) utenom Bergen må ha negativ test som er tatt mindre enn 48 timer før de kan komme på besøk.

Har du ikke vært på besøk hos oss før? Ta kontakt på 55551235 / 40641950 for en gjennomgang av besøksregler og smittevern.

Ta kontakt med sykehjemmet dersom du har spørsmål om besøk, eller er usikker på om du bør komme på besøk.