Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen er en privatdrevet stiftelse opprettet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsen har som formål å drive sykehjemmet i samsvar med verdigrunnlaget for Metodistkirken Norge og etter gjeldende norsk lovgivning for samme.

Ansatte

Solfrid Yndesdal
Økonomileder

Karianne F. Magnussen
Institusjonsleder

Emma Petursdottir
Ergoterapeut

Indre Kondrat
Sykehjemslege

Mai Aaker
Kontorfagarbeider

Elizabeth Kalsaas Osen
Avdelingssykepleier avd. 1

Karina Aarskog
Avdelingssykepleier avd. 2

Rune Andreassen
Vaktmester